O konferenci

Třídenní konference se koná pravidelně každý rok na konci jara.

Konference je pořádána již od roku 1993. U zrodu myšlenky, pravidelně se potkávat a vyměňovat si zkušenosti, stál v té době významný český odborník v oblasti vápenictví pan inženýr Arnošt Tuček.

Konference je zaměřená na aktuální témata důležitá pro budoucnost vápenického a cementářského průmyslu. Mezi účastníky je tato akce vnímána hlavně jako významné odborné setkání, poskytující platformu pro výměnu zkušeností a názorů mezi odborníky jak z ČR tak i ze Slovenska.

Každý rok zveme nejen výrobce vápna a cementu, ale rovněž odborníky z firem, nabízející strojní řešení do náročných provozů.

Náplň přednášek k aktuálním tématům zajišťují mj. také zástupci vysokých škol z oboru, zástupci z řad MŽP a MPO ČR, verifikačních a certifikačních institucí.

KDE

Kongresový hotel Jezerka na Seči

KDY

20. – 22. května 2024

Odborný garant:

Ing. Jan Gemrich

doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.

Organizační garant:

Ing. Kateřina Jiroušková